Bliv testperson

Mange mennesker ved, hvor svært det kan være at kommunikere, når man har et hørehandicap, særligt i støjende omgivelser. Vi ønsker at forstå, hvorfor det er sådan, og har derfor brug for din hjælp. I forbindelse med det videnskabelige forsøg ’Måling af auditive egenskaber på normalthørende og hørehæmmede personer ved brug af psykoakustiske og elektrofysiske metoder’ søges både normalthørende og hørehæmmede forsøgspersoner til en række lytteforsøg.

Hvis du ønsker at hjælpe os
Hvis du er interesseret i at deltage som forsøgsperson, er du meget velkommen til at kontakte os. Først vil vi indkalde dig til en informationssamtale, lave en høreprøve og registrere dig i vores database. Vi vil så kontakte dig, når vi har et projekt, som skal bruge personer med din høreprofil. Formålet med forsøget er at undersøge, på hvilken måde normalthørende og hørehæmmedes hørelse adskiller sig med særlig vægt på anvendelsen af de nye principper i udviklingen af høreapparater.Projektet foregår primært på Hearing Systems Section, DTU Health Tech, Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby, og der vil også blive nogle lytteforsøg på de audiologiske afdelinger på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.
Deltagerne får foretaget en høreprøve for at vurdere egnethed til deltagelse i forsøget. Ved selve lytteforsøgene præsenteres forskellige lyde som toner, støj og tale. Der foretages en måling af de enkelte personer evne til at skelne lydene fra hinanden. Personer med tinnitus er meget velkomne.

Hvordan foregår det?
En enkelt aftale strækker sig typisk over 1-2 timer, og afhængigt af projektet vil der være 1-10 aftaler. Før du siger ja til at deltage i et forsøg, vil du få at vide hvor lang tid du skal afsætte samt hvilke målinger du skal deltage i. Vi forventer, at du er motiveret til at deltage i målinger over kortere eller længere perioder. Du kan altid sige fra, hvis du alligevel ikke ønsker at deltage i et projekt, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret i vores database.

Hvad får du ud af det?
Vi kan ikke hjælpe med individuelle diagnoser eller tilpasning og brug af høreapparater, men vi kan forklare generelt om hørelse og høretab. Derudover kan du få en kopi af din høreprøve. Deltagelse i vores forsøg bliver honoreret på timebasis efter gældende regler med 125 kr. i timen.
Forsøgene forløber over en årrække, og du kan melde dig til når som helst.
Mere info kan fås via testperson@dtu.dk.

Testforsøg med CI
Vi søger testpersoner med et eller to cochlear implantater (CI).
Alle forsøg vil blive udført af erfarne forskere ved hjælp af godkendte kliniske og forskningsudstyr. Der vil ikke ske ændringer i dine lyd processorer, og forsøgene kommer ikke til at påvirke dine regelmæssige behandlinger.

Læs mere her


Læs interviewet med Bente Fjorbak om at være testperson her

Er du interesseret i at deltage i forsøgene? Så udfyld venligst denne formular.
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til Rikke Sørensen på testperson@dtu.dk